Vibe & Tone er en virksomhed, der tilbyder lokaludvikling.

Vi hjælper vores kunder med at sætte uudnyttet potentiale i spil. Udviklingen sker ved hjælp af afdækning, konkretisering og handling i et tæt samspil mellem lokale aktører og vores metodik. Det er det vi kalder ekstraprenørskab.

Vi arbejder med elementerne uddannelse, iværksætteri, netværk og events.

Vores kunder er bla. kommuner, uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner, boligforeninger og lokale græsrods-netværk.

Vibe & Tone blev grundlagt i 2015 og drives af iværksætterne og kulturelskerne Rasmus Petrussen og Mads Mazanti.