Åben fritid og skole

Vibe og Tone er leverandør til Åben skole og fritids tilbuddene som Københavns Kommune finansierer. Du kan finde tilbuddene i dette link. Vi tilbyder aktiviteter til skoler og fritidscentre i Københavns Kommune. Tilbuddene er rette unge mennesker som ønsker at få et indblik i Demokrati, Iværksætteri og Kultur. Vores erfaring er at vores tilbud fungerer bedst i samspil med allerede eksisterende eller nyopstartet tiltag fra den enkelte institution. Vi har stor succes med at sætte vores kompetencer i spil til at understøtte og inspirere den hverdag som vores samarbejdpartnere befinder sig i. For at kunne tilbyde denne agile tilgang til vores forløb gør vi brug af hele vores repertoire af erfaringer, netværk og kompetencer.

De tre erfaringsområder

Vores aktiviteter benytter sig både af Københavns Kulturhuse samt vores eget lokale i Demokrati GaragenSpillestedet Støddæmperen. Vi har et bredt netværk af samarbejdspartnere og kulturaktører som vi gør brug af. Vi opfordrer eventuelle interesseret i at tage fat i os og høre om hvilke muligheder der er for et samarbejde. Kontakt os på:
Rasmus Petrussen, raz@vibetone.dk, 5076 2864. Lektor ved Zealand Erhvervsakademi med fokus på iværksætteri og projektledelse.
Mads Mazanti, maz@vibetone.dk, 4076 1800. Konsulent ved Solrød Kommune med erfaring inden for kulturudvikling og netværksledelse

Syv Caseeksempler

Du kan som fritidscenter nu få disse tilbud gratis. Skulle du have særlige ønsker eller behov plejer vi også at løse disse, så længe de ligger inden for rammen af de tre interesseområder:

  1. Besøg tre Københavnske kulturvenues. Besøg på tre forskellige kulturinstitutioner i København – et teater, et museum og et spillested. Rundvisning og møde med de mennesker, der understøtter og fremmer kulturen.
  2. Skabe et event i byrummet. ‘Skab et event i byrummet’ er et forløb, der strækker sig over en måned. Gennem 4 moduler lærer eleverne, hvad det vil sige at skabe et event i et byrum / på en stedspecifik lokation.
  3. Design og Partnerskaber gennem Slack Ressources. Med udgangspunkt i at genanvende overskydende ressourcer tilbyder dette forløb eleverne et sjovt og anderledes forløb, hvor der arbejdes med innovation og bæredygtighed via idéudvikling og design.
  4. Fra ide til P3 – Besøg et professionelt lydstudie. Besøg i et professionelt lydstudie og møde med en producer, der fortæller og demonstrerer alt om niveauer, effekter, mikrofoner, plug ins, mm. Undervejs indspiller vi et track fra bunden
  5. Dit netværk giver dig nye muligheder. Dit netværk er vigtigt! Et frugtbart netværk er ligesom et sammenskudsgilde: Det kræver godt værtsskab, det kræver diversitet og det kræver at alle deltagere byder ind med mere end de tager ud.
  6. På skattejagt i NV. De unge skal på skattejagt i Københavns upolerede bydel, Nordvest, og give deres egne bud på et gavlmaleri, en demokrati-rap og inputs til fotosafari. Undervejs møder eleverne bydelens ildsjæle.
  7. Besøg et spillested i København. Besøg på 1-3 forskellige københavnske spillesteder. Møde med musikerne på og spillesteds-folkene bag scenen før koncerten. Forberedelser til koncert følges. Dagen afsluttes med selve koncerten.

Du kan downloade vores PDF med listen over tilbud her