Projekt Utterslev

Dette indlæg er rammen for vores arbejde med projektlederuddannelsen vi kører sammen med en Utterslev skole. Vores case som vi binder uddannelsen op på er den 10 klasses afslutning der skal afvikles her i 2021.

9/6-21 Produktion Produktion Produktion

Links til E-mail: utterslevskole2011@gmail.com kodeord: Utterslev2011
Dette skal bruges til wordpress siden utterslevskole2011@wordpress.com

Jamboard til hjememside: https://jamboard.google.com/d/1kA3DKYJpExUETmBo-I3NOxVj35hXUI0-09u2aXjJsNU/edit?usp=sharing

2/6-21 – Define & Develop

I dagens modul går vi igang med at lave udkastet til programmet. I kan finde link til udkastet her: https://docs.google.com/document/d/1IYh7IR8-l3UeqNFfPCy2cN5L4vd5lPURyccTfiynfD4/edit?usp=sharing

I arket bedes hver gruppe skrive deres noter ind fra dagens arbejde på Deres respektive arbejdsgrupper (Der er opdelt seks grupper i dokumentet)

31/5-21 – Jammin (Ja og…)

I dagens modul lærte vi at arbejde med Ja og … tilgangen til at udvikle på hinandens ideer. På baggrund af denne dag kom der en yderligere konkretisering af ideerne ud som blev skrevet ned på store A1 ark

25/5-21 – Define

– Feedback kultur; Når vi normalt skal give feedback til hinanden arbejder vi med “3-1”. 3-1 betyder at vi altid fremhæver tre gode ting når giver feedback, og giver et konstruktivt kritikpunkt. Vi støtter op om hinanden ved ved hjælp af denne konstruktive kritik. Vi fremhæver eksempelvis hvad vedkommende med fordel kunne have fokus på fremadrettet for at komme videre med sit projekt.

19/5-21 – 6 jamboards

Bøg 1 (15 slides): https://jamboard.google.com/d/1Mcs3_sZuINlTaFmgvUWBICjig_h6tVdtMplNcjJGPxU/edit?usp=sharing

Bøg 2 (15 slides): https://jamboard.google.com/d/1-i0s41Nz6KSiLRU0K5U6anKnFrdrMccPPmaF8x60iSA/edit?usp=sharing

Cedar 1 (15 slides): https://jamboard.google.com/d/13OXZ7vbm0Co2nbqtRsP7NTYzHVnVfAcSKNKcTpO366A/edit?usp=sharing

Cedar 2 (15 slides): https://jamboard.google.com/d/1JCM9_h-xjX3yruTYH32yTC4RmjS4uKp4B9WYG0iD4M0/edit?usp=sharing

Birk 1 (15 slides): https://jamboard.google.com/d/1MdzVfSHxfzvwBJ6s-A32IqF_w2CceS9xrkLQ1NyVxuY/edit?usp=sharing

Birk 2 (15 slides): https://jamboard.google.com/d/1m-7Cfr-aGE0HanfrMrs753ThHtqVG9haLILWZjSoxxk/edit?usp=sharing

Modul 2

Figur 1 – Double Diamond design proces

I første modul skal vi igennem to processer (Den første diamant). Formålet med dagen er at tænke ud af boksen og generere en masse ideer som kan bruges til videre proces. Vi tager udgangspunkt i Double Diamond, Brainstorm Matrix fra Dansk Design Center og nogle defineringsark fra Væksthjulet.

1. udfordring – 108 ideer

Hver projektleder bedes udfylde en sticky note inde i et jamboard slide og sætte i midten.
Klik her.
Dernæst går hver deltager et skridt til højre i jamboardet og arbejder videre på den næste ide der bliver beskrevet. Man kan vælge at bygge videre eller lade sig inspirere i en ny retning. Dette gøres indtil alle ni felter er udfyldt.

2. udfordring – Fra 108 til 12

Hver deltager skal nu udvælge en af ideerne / jamboard og beskrive ideen nærmere i det medfølgende vækstark. Når der er gået et kvarter skal hver deltager præsentere deres ide med al den viden som der er nedskrevet.

3. udfordring – Fra 12 til 4

Vi skal på baggrund af de nedfældede ideer til at have oprettet nogle mindre projektgrupper. Dette gøres ved at kombinere en eller flere af ideerne til nogle koncepter dig minder om hinanden. Vi ønsker på baggrund af disse ideark at kunne lave første udkast til et program for dagen.

4. udfordring – Fra 4 til 1

Med udgangspunkt i de 3-6 ideer som vi har på nuværende tidspunkt skal vi lave første udkast til et program for dagen. Dette program skrives ind i dokumentet på Teams som findes under filer i generel. Se her

Projektværktøjer

Google Jamboard

Mentimeter

Bag om projektet

Dette projekt benytter pædagogik fra den spilbaserede læring som kan læses om her